JAVA WEB log4j 运行在控制台会有信息,但文件没有生成

Watler 发布于 2014/06/18 14:14
阅读 254
收藏 0

JAVA WEB log4j 运行在控制台会有信息,但文件没有生成,如果改成Main运行,控制台会输出,文件会生成

  log4j.rootLogger=INFO,stdout,R
  log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
  log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
  
  log4j.logger.org.apache.commons.httpclient = WARN
  log4j.logger.httpclient.wire.content=OFF
  log4j.logger.httpclient.wire.header=OFF
  log4j.logger.com.gargoylesoftware.htmlunit=OFF


  # Pattern to output the caller's file name and line number.
  log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern= [%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]  %m%n


  log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender   
  log4j.appender.R.File=./ReadingLog.log
  log4j.appender.R.MaxFileSize= 100KB


  # Keep one backup file
  log4j.appender.R.MaxBackupIndex=1


  log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
  log4j.appender.R.layout.ConversionPattern= [%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}]  %m%n

求大神给个解决方案。
加载中
0
Watler
Watler
已找到解决方案,使用绝对路径就可以生成了,但不知道有没有人解决相对路径无法生成的问题
返回顶部
顶部