JavaScript 问题!菜鸟求教。

Peter-Pan 发布于 2012/11/17 13:41
阅读 254
收藏 0
<script>
function chkcookies()
{
  var NameOfCookie="testmama";
  var c = document.cookie.indexOf(NameOfCookie);
  if (c != -1)
  {
    return true;
  }
  else
  {
   alert("您还没注册");
   location.href="http://www.baidu.com/";
  }
  return false;
}
setCookie('PeterPan','testmama','3');
chkcookies();

</script>

------------------------------------------------------------------

如果:判断 cookies 是否有 testmama

没有则 写入 setCookie('PeterPan','testmama','3');  并 跳转,www.baidu.com

有则 不做处理;

我写的有问题。

还有一个问题 setCookie('PeterPan','testmama','3'); 里面的时间默认是天,怎么写成小时!

----------------------------------------------------------------

加载中
0
iSea
iSea
cookie扩展
使用
设置 :cookie('mycookie', 'mycookie', {expires: 365,path:''});
获取 : cookie('mycookie');


cookie = function(name, value, options) {
  if (typeof value != 'undefined') { // name and value given, set cookie
    options = options || {};
    if (value === null) {
      value = '';
      options.expires = -1;
    }
    var expires = '';
    if (options.expires && (typeof options.expires == 'number' || options.expires.toUTCString)) {
      var date;
      if (typeof options.expires == 'number') {
        date = new Date();
        date.setTime(date.getTime() + (options.expires * 24 * 60 * 60 * 1000));
      } else {
        date = options.expires;
      }
      expires = '; expires=' + date.toUTCString(); // use expires attribute, max-age is not supported by IE
    }
    var path = options.path ? '; path=' + options.path : '';
    var domain = options.domain ? '; domain=' + options.domain : '';
    var secure = options.secure ? '; secure' : '';
    document.cookie = [name, '=', encodeURIComponent(value), expires, path, domain, secure].join('');
  } else { // only name given, get cookie
    var cookieValue = null;
    if (document.cookie && document.cookie != '') {
      var cookies = document.cookie.split(';');
      for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
        var cookie = cookie[i].trim(); // Does this cookie string begin with the name we want?
        if (cookie.substring(0, name.length + 1) == (name + '=')) {
          cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
          break;
        }
      }
    }
    return cookieValue;
  }
};
iSea
iSea
回复 @Peter-Pan : 你可以设置一个cookie过期:Time() - 1,再获取看看结果,你就明白了
P
Peter-Pan
回复 @青春陪葬了无知的年华 : 再请教一下大哥,JS中判断cookies是否存在和是否过期,是一样的概念吗?
iSea
iSea
回复 @Peter-Pan : 这个,'time()+3600*3'写成字符串了哦
P
Peter-Pan
回复 @青春陪葬了无知的年华 : 问一下大哥: setCookie('PeterPan','testmama','3'); 里面的时间默认是天,怎么写成小时! 我用 setCookie('PeterPan','testmama','time()+3600*3'); 3小时 不行
P
Peter-Pan
回复 @青春陪葬了无知的年华 : 嗯。灰常感谢。我先研究研究
下一页
返回顶部
顶部