nginx 优化测试

iranw 发布于 2012/07/31 08:57
阅读 852
收藏 0

这两张图能否反映服务器优化的好坏,高手指导下

服务器配置:

cpu:双核(Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7200  @ 2.53GHz)

cpu 缓存:cache size      : 3072 KB

内存:2G  swap   4g

 

求指导,

加载中
0
iranw
iranw

怎么没有人回答呢?

 

0
用户已屏蔽
用户已屏蔽
主要是这样的不知道如何回答
iranw
iranw
是不是我没描述清楚呀? 网站全部是静态网页
0
wireshark
wireshark
???????????????
返回顶部
顶部