spring cloud spring boot 中使用zuul+consul, zuul路由不到配置了context-path的客户端

cuncuncun 发布于 2019/08/12 10:50
阅读 1K+
收藏 0

spring cloud spring boot 中使用zuul+consul, zuul路由不到配置了context-path的客户端,不配置context-path可以路由。

网关配置:

被调用服务配置:

加载中
0
cuncuncun
cuncuncun

这是网关的报错

OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部