git代码管理如何查看我提交内容

hf201429 发布于 2016/05/03 09:19
阅读 1K+
收藏 0
使用git的时候,怎样查看我将提交的文件和服务器文件有哪些改动?
加载中
0
starup
starup

git log可以看提交记录;

git show可以看某次提交的详情。

0
一碗粥
一碗粥

git log -p [commitId]

git show [commitId]

0
Feng_Yu
Feng_Yu
git diff就可以比出来有哪些文件变动了
返回顶部
顶部