App Engine 模拟环境 TyphoonAE

App Engine 模拟环境 TyphoonAE

Apache
Python
Windows
2013-01-23
红薯

TyphoonAE 提供了一个全功能的产品服务环境,用于运行 Google App Engine (Python) 应用程序。也可以用来构建自己兼容 Google API 的可伸缩的 App Engine。

加载中

评论(1)

李惟
李惟
App Engine神马时候支持PHP啊 TyphoonAE

暂无资讯

暂无问答

暂无博客

返回顶部
顶部