Test-AutoBuild 正在参加 2020 年度 OSC 中国开源项目评选,请投票支持!
Test-AutoBuild 在 2020 年度 OSC 中国开源项目评选 中已获得 {{ projectVoteCount }} 票,请投票支持!
投票让它出道
已投票
授权协议: 未知
开发语言: Perl
操作系统: Linux
收录时间: 2009-10-17
提 交 者: 红薯

Test-AutoBuild 是一个 Perl 的框架用来执行持续的、无人值守的自动化软件构建过程。

展开阅读全文

Test-AutoBuild 的相关资讯

还没有任何资讯

Test-AutoBuild 的相关博客

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

test

test test test test test test 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的 俺的沙发的...

Test-AutoBuild 的相关问答

还没有任何问答,马上提问

评论 (0)

加载中
更多评论
0 评论
3 收藏
分享
返回顶部
顶部