SHELL 开发框架 shellfire

MIT
SHELL
Linux
2015-01-20
红薯

shellfire 是一个用来简化 SHELL 程序开发的框架,同时提供各种常用功能和函数的封装。

支持:

 • bash (3.2+)

 • bash as sh

 • ash derivatives

  • dash

  • BusyBox ash

 • ksh88 derivatives

  • mksh

  • pdksh

  • AIX ksh88

  • Solaries ksh88

加载中

评论(0)

暂无评论

暂无资讯

暂无问答

50个国内外免费的VPN大汇集

转载

2015/01/16 09:35
36.6K
0

没有更多内容

加载失败,请刷新页面

没有更多内容

返回顶部
顶部