Apache LOG4J 2.11.0-rc1 发布,Java 日志组件

来源: 投稿
作者: 淡漠悠然
2018-03-12

Apache LOG4J 2.11.0 的首个 RC 版已发布,下面来看看 2.11.0 的更新日志

新模块

log4j-cvs

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-cvs

 • Old package: org.apache.logging.log4j.core.layout

 • New package: org.apache.logging.log4j.csv.layout

log4j-jdbc

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-jdbc

 • Old package: org.apache.logging.log4j.core.appender.db.jdbc

 • New package: org.apache.logging.log4j.jdbc.appender

log4j-jeromq

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-jeromq

 • Old package: org.apache.logging.log4j.core.appender.mom.jeromq

 • New package: org.apache.logging.log4j.jeromq.appender

log4j-jms

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-jms

 • Old package 1: org.apache.logging.log4j.core.appender.mom

 • New package 1: org.apache.logging.log4j.jms.appender

log4j-jpa

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-jpa

 • Old package 1: org.apache.logging.log4j.core.appender.db.jpa

 • New package 1: org.apache.logging.log4j.jpa.appender

 • Old package 2: org.apache.logging.log4j.core.appender.db.jpa.converter

 • New package 2: org.apache.logging.log4j.jpa.converter

log4j-kafka

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-kafka

 • Old package: org.apache.logging.log4j.core.appender.mom.kafka

 • New package: org.apache.logging.log4j.kafka.appender

log4j-mongodb2

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-mongodb2

 • Old package: org.apache.logging.log4j.mongodb

 • New package: org.apache.logging.log4j.mongodb2

log4j-mongodb3

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-mongodb3

 • Old package: org.apache.logging.log4j.mongodb

 • New package: org.apache.logging.log4j.mongodb3

log4j-smtp

 • Group ID: org.apache.logging.log4j

 • Artifact ID: log4j-smtp

 • Old package: org.apache.logging.log4j.core.appender

 • New package: org.apache.logging.log4j.smtp.appender

源码下载:https://github.com/apache/logging-log4j2/releases/tag/log4j-2.11.0-rc1

展开阅读全文
5 收藏
分享
加载中
最新评论 (4)

引用来自“徒伤悲”的评论

大家用logback还是这货?
logback
2018-03-12 23:16
0
回复
举报
大家用logback还是这货?
2018-03-12 13:32
0
回复
举报
最喜欢的
2018-03-12 12:17
0
回复
举报
👍
2018-03-12 11:30
0
回复
举报
更多评论
4 评论
5 收藏
分享
返回顶部
顶部