IntelliJ IDEA 15 发布,更强大的文件搜索

来源: 投稿
作者: wendal
2015-11-03 00:00:00

IntelliJ IDEA 15 发布,此版本主要改进:

    1. 闭包debug

    2. 强制返回

    3. Test模式下的UI改进

    4. 更强大的文件搜索

    太多了...

更多内容请看发行说明

展开阅读全文
点击加入讨论🔥(155) 发布并加入讨论🔥
155 评论
52 收藏
分享
返回顶部
顶部