ArchBang Linux 2011.09 发布

来源: OSCHINA
编辑: 红薯
2011-09-07 00:00:00

ArchBang Linux是基于Arch Linux的轻量级发行。使用Openbox窗口管理器,它快捷并保持最新,既适合于桌面又适合于便携式系统。

发行说明:
http://archbang.org/news/archbang-2011-09-out

下载地址:
archbang-2011.09.06-core-i686.iso (526MB)
archbang-2011.09.06-core-x86_64.iso (531MB).

展开阅读全文
1 收藏
分享
3 评论
1 收藏
分享
返回顶部
顶部